Socijalna djelatnost

Podržite nas!
Podržite nas!
Idi na sadržaj
Socijalna djelatnost

Crveni krst Glavnog grada Podgorice intenzivno radi na pomoći socijalno ugroženim osobama, kojima je pomoć najpotrebnija i koji nisu u mogućnosti da se sami brinu o  svojim potrebama, sa ciljem poboljšavanja kvaliteta života. Ova djelatnost obuhvata organizovanje, prikupljanje i distribuciju pomoći najugroženijim kategorijama, licima u stanju socijalne potrebe, a posebno djeci, starim, bolesnim  i hendikepiranim osobama.
Crveni krst Glavnog grada Podgorice različitim vidovima pomoći godišnje obuhvati preko 10.000 korisnika. Pomoć se sastoji u: podjeli nove i polovne odjeće i obuće koja je donirana od građana, podjele paketa sa hranom i higijenom, finansijske pomoći socijalno ugroženim porodicama koje su se našoj organizaciji obratile za pomoć, brizi o starim licima, podjeli novogodišnjih paketića za djecu korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice kao i za djecu bez roditeljskog staranja u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Rotary klubom iz Podgorice, organizovanjem i sprovođenjem tradicionalnih akcija humanitarnog karaktera  kao što je "Solidarnost na djelu" i sl.
Nazad na sadržaj