Organizacija

Podržite nas!
Podržite nas!
Idi na sadržaj
Crveni krst Glavnog grada Podgorice je nezavisna, neprofitna i dobrovoljna humanitarna organizacija i sastavni dio jedinstvene organizacije Crvenog  krsta Crne Gore, koja obavlja djelatnost od javnog interesa i vrši poslove utvrđene Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore.
U sprovođenju humanitarnih ciljeva i poslova od javnog interesa, Crveni krst Glavnog grada djeluje u skladu sa  načelima međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.
Misija organizacije Crvenog krsta je jedinistvena misija Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, usmjerena na sprečavanje i olakšanje  ljudske patnje, podsticanje dobrovoljnosti i stalne spremnosti članstva za pružanje pomoći ugroženim licima u slučajevima ratnih sukoba, prirodnih i ekoloških i drugih nesreća, radi spašavanja ugroženih života i zdravlja ljudi, obezbjeđivanja poštovanja humanitarnih prava, socijalne zaštite i zbrinjavanja preventivnog djelovanja u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, edukacije i unapređivanja humanitarnih  vrijednosti društva.
U obavljanju poslova na sprovođenju Misije, Crveni krst Glavnog grada rukovodi se osnovnim principima Međunarodnog pokreta, i to: humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo  i univerzalnost.
Crveni krst Glavnog grada je otvoren za članstvo i volontere bez razlike u pogledu porijekla, rase, nacionalnosti, godina, pola, religije ili političkog opredeljenja.
Članstvo u organizaciji Crvenog krsta  je dobrovoljno.
Član Crvenog krsta može postati svako lice koje priznaje Statut, Osnovne principe na kojima djeluje Crveni krst i koji redovno plaća članarinu.
Članstvo organizacije čine:
-volonter
-pomažući član
-donator
-počasni član

Organi upravljanja Crvenog krsta Glavnog grada su
-Skupština
-Upravni odbor i
-Odbor za finansijska pitanja

Sekretar Crvenog krsta  Glavnog grada rukovodi i odgovoran je za djelovanje organizacije u skladu sa Misijom, osnovnim principima Pokreta i Statutom Crvenog krsta Glavnog grada Podgorice.
Nazad na sadržaj